Huishoudelijk reglement Modelbouw Vereniging Waterland.

Modelbouwfaciliteiten

De mooie buitencircuits zijn geschikt voor RC nitro en elektro off-road buggy's / truggy's schaal 1:10 en 1:8, maar ook voor het 1:10 crawlen & scalen. Er worden regelmatig club, nationale en/of internationale wedstrijden en/of ludieke evenementen georganiseerd.

In de kantine bevinden zich 2 modeltreinbanen in de schalen N en H0 en een machinale. Daarnaast zijn er moduletreinbanen waarmee beurzen en evenementen kunnen worden bezocht. Ook beschikt de vereniging over een RC schepen, waar ook regelmatig mee kan worden gevaren.

Verantwoordelijke personen:

De modelbouw vereniging waterland heeft een gekozen bestuur bestaande uit een:

- Voorzitter Henk Penterman

- Secretaris Marco Springer

- Penningmeester Vincent Jongboom

Daarnaast heeft het bestuur een technische bestuur Deze zijn verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering binnen hun sectie die ze vertegenwoordigen. De actueel verantwoordelijke personen staan nogmaals vermeld op de website van de vereniging www.rc-mvw.nl.

Zijn er ideeën dan vragen we of dit enigszins uitgewerkt kan worden zodat we een goed beeld krijgen wat deze ideeën inhouden. En meld dit ten aller tijden bij een verantwoordelijke coördinator. Voor elke sectie is een coördinator aangesteld.

Elke sectie heeft ook een werkbudget beschikbaar waarin vele zaken uit bekostigd kunnen en/of moeten worden. De coördinatoren hebben dus een belangrijke spilfunctie binnen de vereniging tussen de leden en het bestuur. Tevens dekken deze inhoudelijke zaken af binnen hun sectie. Indien een coördinator, door een of andere reden, wegvalt moet deze zo snel mogelijk worden vervangen of opgevolgd. Dit kan buiten de ALV om en het bestuur en overige coördinatoren houden het recht voor om een nieuwe coördinator aan te stellen en dit zal in overleg met een vertegenwoordiging van de leden van de desbetreffende sectie geschieden. De overige leden zullen van de keuze uiteraard op de hoogte worden gesteld en mogen eventueel bezwaar hiertegen indienen bij het bestuur.

Het overzicht van de coördinatoren (technische bestuur) met de sectie die ze vertegenwoordigen zijn:

- Kantine en gebouwbeheer René Cappon

- Treinensectie HO spoor Ron Groeneveld

- Treinensectie N spoor Joop Oudshoorn

- Botenbouwsectie en machinale Ronald Dorr

- Crawl & scale baan Jeroen van 't Hof

- Buitenterrein en off-roadbaan Patrick Wormer

Het bestuur, beheer en contactpersonen trachten hun taak zo goed mogelijk te vervullen en doen dit allen op vrijwillige basis. We vragen dit dan ook zoveel mogelijk te respecteren. Het bestuur en beheer staan altijd open voor vragen, opmerkingen en suggesties en zullen zich zoveel mogelijk inspannen om u zo snel en goed mogelijk te helpen.

Het bestuur houdt zich het recht voor om bepaalde mensen te weigeren of te verwijderen van de vereniging indien hiervoor grondige reden zijn.

De openingstijden van de off-road buitenbanen zijn:

De buitenbaan is de gehele week open van 10.00 uur t/m 17.00 uur voor nitro wagens en van 10.00 uur tot 23.00 uur voor de elektro voertuigen, mits je lid bent en over een sleutel beschikt van het hek.

De openingstijden van de kantine zijn:

Het is ondoenlijk om tijdens de openingstijden van het circuit ook de kantine te openen dus deze openingstijden zijn beperkt;

- Op de zondagen is in principe de kantine zoveel mogelijk geopend (geen frituur)

- Op wedstrijd en trainingsdagen behorende bij de wedstrijd is de kantine de gehele dag geopend

Omdat er modelbouwactiviteiten in het gebouw plaatsvinden, wil dit niet zeggen dat de kantine is geopend. Er is dan wel koffie en thee te verkrijgen. De vaste club avonden zijn (in principe) op maandag en donderdag avond van 19:30 tot 22:30 uur, op deze avonden zijn alle hobby ruimtes geopend en voor vragen lopen er meestal wel een aantal bereidwillige van de verschillende afdelingen rond.

Kijk voor de overige openingstijden op onze website www.rc-mvw.nl en op het forum onder topic "wie is er op de baan". Daar kunt u zien of er andere rijders komen of aanwezig zijn of wanneer de kantine is geopend en door wie deze wordt beheerd.

Het gebouw en de kantine zijn vanzelfsprekend rookvrij.

Sleutelruimtes:

De offroad baan evenals de crawlbaan zijn voorzien van sleutelruimtes. Hier kan aan de modelwagens worden gesleuteld en accus, batterijen en lipo's worden geladen. Het is niet de bedoelding daar de kantine voor te (mis)gebruiken.

Ledenrechten:

U bent pas lid van de modelbouw vereniging waterland als u de contributie heeft betaald en in het bezit bent van de geldende ledenpas. Er wordt gevraagd deze ledenpas op de vereniging altijd bij u te hebben. Zonder ledenpas heeft u geen rechten als lid op onze vereniging.

Indien u lid bent van de modelbouw vereniging waterland heeft u recht van spreken op de ledenvergadering(en).

Indien u lid bent van de modelbouw vereniging waterland kunt uw gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging in acht nemend van de overige reglementen die daarvoor gelden en mits deze toegankelijk zijn.

Leden van de modelbouw vereniging waterland kunnen gratis koffie of thee krijgen in de kantine (mits de kantine geopend is)

Als lid van de vereniging kan u in sommige modelbouwwinkels korting verkrijgen of aan leuke en ludieke acties deelnemen op vertoon van uw ledenpas. Op onze website www.rc-mvw.nl. staan deze winkels (sponsors) en acties vermeld.

Ledenverplichtingen:

Als lid van de vereniging vragen we u aan de reglementen te houden. Bij het gebruik van de off-road buitenbanen van de vereniging zijn baanreglementen van kracht. Deze hangen zichtbaar op de vereniging en zijn ook na te lezen op het forum www.rc-mvw.nl. Bij onduidelijkheden of vragen meld dit even bij beheer of bestuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de desbetreffende sectiecoördinator dan helpen we je graag. Ook kan natuurlijk op de club bij een ander lid geïnformeerd worden voor het e.e.a. Ook deze helpen je graag verder.

Als club hebben we collegialiteit en behulpzaamheid, naast de gebruikelijke gezelligheid, hoog in het vaandel staan. We vragen respect voor de andere leden, hun hobby en materiaal. Het is geen speelgoed en mensen nemen in de regel hun hobby zeer serieus. We verwachten "normale" omgangsvormen onder elkaar.

Hou het netjes, heel en schoon.

We zijn als vereniging trots op onze faciliteiten en accommodaties. We verzorgen en beheren dit goed. Gevraagd wordt om het terrein netjes en schoon achter te laten. Vuilnis en rommel kunnen in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. (behoudens huisraad en brandstof blikken/vaten etc)

Wij wensen u veel plezier.

Het bestuur van modelbouwvereniging Waterland